Førstelærer H. P. Hansen og hustrus Mindelegat til fordel for elever udgået fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse

Førstelærer H. P. Hansen og hustrus Mindelegat til fordel for elever udgået fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse

At elever fra Kyndby-Krogstrup Skoles 7. klasse skal kunne søge tilskud til delvis dækning af udgifterne ved videreuddannelse.
Yderligere oplysninger: Ansøgningsskema udleveres ved henvendelse til Solbakkeskolen, tlf. 47 52 12 35 (tidl. Kyndby-Krogstrup Skole).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar