Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat for elever fra Margretheskolen

Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat for elever fra Margretheskolen

Legatindtægterne skal anvendes til uddeling blandt Margretheskolens tidligere elever til videreuddannelse og dygtiggørelse efter skoletidens ophør og til imødegåelse af værdiforringelse af legatkapitalen.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar