Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat

Førstelærer Johs. G. Høgsvig og hustru Marie Høgsvigs Legat

Legatindtægterne skal anvendes til uddeling blandt Margretheskolens tidligere elever til videreuddannelse og dygtiggørelse efter skoletidens ophør og til imødegåelse af værdiforringelse af legatkapitalen. Kun tidligere elever fra Margretheskolen i Næstved kan komme i betragtning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar