Folketingets Grønlandsfond

Folketingets Grønlandsfond

Foranstaltninger til fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark.
Yderligere oplysninger: Renterne af fondskapitalen skal anvendes til fremme af det kulturelle samkvem mellem Grønland og Danmark, bl.a.ved støtte til rejser til og fra Grønland, tilskud til kulturelle og sociale institutioner med videre i Grønland og i Danmark, tilskud til udgivelse af tidsskrifter, bøger samt optagelse af film med
videre, støtte til grønlænderes besøgsfrirejser til Grønland og støtte til grønlændere under uddannelse i Danmark.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar