Folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolph Carlsen-Skiødts, hustru og datters Fond

Folketingsmand, forfatter Jens Carl Adolph Carlsen-Skiødts, hustru og datters Fond

Yder understøttelse og hjælp til enkelte personer, først og fremmest troende mennesker, der har sin plads i menigheden, som er i økonomisk trang, og som har behov for støtte til sygdomsbekæmpelse eller hjælp i en nærmere beskrevet social vanskelig situation. Der uddeles årligt ca. 70.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar