Folmer Wisti Fonden for International Forståelse

Folmer Wisti Fonden for International Forståelse

Medvirke til mellemfolkelig forståelse i folkelige kredse, ungdommen og i provinsområderne i Europa med samfundskultur som hovedemner. I henhold til sin fundats søger Fonden at løse disse opgaver gennem konferencer og studierejser samt til udgivelse af publikationer på hovedsprogene, der sagligt skildrer enkelte eller flere fortrinsvis europæiske regioners udvikling og indsats indenfor samfundskulturen eller regionalt grænseoverskridende samarbejde. Derudover kan fonden yde støtte til personer og institutioner m.v. der virker for international forståelse og oplysning samt i det hele taget kulturelt samvirke i overensstemmelse med fondens formål for tiden dog ikke til individuelle studieformål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar