Fond for uddannelse m.v. af ansatte arbejdere på De Danske Spritfabrikker

Fond for uddannelse m.v. af ansatte arbejdere på De Danske Spritfabrikker

Yder støtte til uddannelse til de på D.D.S.F.´s afdelinger ansatte arbejdere.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar