Fond til Fremme for Lægevidenskabeligt Arbejde ved Centralsygehuset, Hjørring

Fond til Fremme for Lægevidenskabeligt Arbejde ved Centralsygehuset, Hjørring

At støtte videnskabelig og/eller klinisk forskning ved Centralsygehuset, Hjørring, i sådanne tilfælde, hvor der ikke er mulighed for økonomisk støtte ad anden vej.
Yderligere oplysninger: Centralsygehuset Hjørring hedder nu Hjørring Sygehus.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar