Fonden af 17-12-1981

Fonden af 17-12-1981

Støtte til 1) forskning inden for sygdomsbekæmpelse, 2) støtte til anerkendte veldædige organisationer, der hjælper handicappede, sygdomsramte eller forældreløse børn i Danmark eller i udlandet og 3) støtte til andre anerkendte organisationer, der har international hjælp for øje. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. Støtte til forskning ydes i form af ph.d.-stipendium, seniorstipendium eller skolarstipendium. Stipendierne bevilliges for 1 år ad gangen. Ph.d.-stipendiet og seniorstipendiet aflønnes som et stipendium under universiteterne og efter gældende overenskomst, mens skolarstipendiet udgør 10.000 kr./måned. Stipendiaten må ikke uden forudgående tilladelese fra fondens bestyrelse påtage sig andet lønnet arbejde i stipendieperioden. For alle stipendiers vedkommende er det en forudsætning, at disse administreres vederlagsfrit af universitetet. Ansøgning skal være ledsaget af en projektbeskrivelse med angivelse af budget. Der ydes også støtte til forskning inden for sygdomsbekæmpelse i form af eksempelvis støtte til indkøb af nødvendigt apparatur og støtte til nødvendig laborantassistance. Midler til drift i forbindelse med forskning kan normalt ikke overstige 50.000 kr. Ansøgning indsendes i 4 ex. Kun ansøgninger, der imødekommes, besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar