Fonden af 1870

Fonden af 1870

Der uddeles til: 1) Fripladser på danske sygehuse, sanatorier og andre behandlingssteder samt rekreations- og plejehjem, fortrinsvis til personer, der ønskes undergivet homøopatiske behandlingsmetoder. Erklæring fra behandlende læge med oplysninger svarende til de oplysninger, der kræves ved ansøgning om individuelle tilskud til lægemidler vedlægges. 2) Forskere, især yngre danske, der har udført et fortjenstfuldt lægevidenskabeligt arbejde indenfor et sygdomsforebyggende eller sygdomsbehandlende område, således at danske forskere, hvis arbejde kan tjene til klarlæggelse af homøopatiske behandlingsmetoder og deres anvendelse, skal nyde fortrin. Herunder også støtte til igangværende eller planlagt lægevidenskabelig forskning. Dokumentation for tidligere udført videnskabeligt arbejde vedlægges. 3) Danske institutioner, foreninger og lign. med fortrinsret for dem, der yder støtte til homøopatiske formål. Homøopater uden dansk autoriseret uddannelse vedlægger dokumentation for uddannelse. Ansøgning indsendes i 5 eksemplarer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar