Fonden af 1982

Fonden af 1982

Til forebyggende arbejde for børn og unge under 23 år - fortrinsvis for kriminelle eller kriminalitetstruede fra hovedstadsområdet - ved at iværksætte eller yde tilskud til arbejde på eller uden for institutioner og forskning vedr. børn og unge. Ansøgninger må indeholde en nærmere angivelse af, hvortil eventuelt tildelte legatbeløb agtes anvendt. Særligt med hensyn til forskning må der gives en nærmere beskrivelse af forskningsobjektet, hvem der er ansvarlig, hvem der deltager, og hvorledes projektet forholder sig til fondens formålsparagraf.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar