Fonden af 28. februar 1970 til støtte for kulturelle formål – Forstanderinde Ellen Ib-Hansen og Redaktør Richard G. Nielsens fond

Fonden af 28. februar 1970 til Støtte for kulturelle Formål (Forstanderinde Ellen Ib-Hansen og redaktør Richard G. Nielsens Fond)

Støtte til kulturelle formål med særlig vægt på kulturhistorie og topografi samt støtte til naturfredning, miljøbeskyttelse og lignende. Der ydes normalt ikke studiestøtte eller støtte til studierejser.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar