Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

Fonden af 3. november 1973 til støtte for børn og unge og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune

Støtte for børn og unge, og for ensomme gamle kvinder i Hillerød Kommune.
Yderligere oplysninger: Legatet uddeles til: a. Børn og unge, der er opvokset i Hillerød Kommune, til hjælp til uddannelse særligt inden for områder, hvor anden støtte vanskeligt kan
opnås, og b. Ensomme gamle kvinder, der er bosat i Hillerød Kommune til støtte og opmuntring. Ansøgning skal indeholde redegørelse for ansøgerens økonomiske og
øvrige forhold.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar