Fonden af 3. november 1973

Fonden af 3. november 1973

Der uddeles ca. 40.000 kr. i en eller flere portioner til: A) Børn og unge, der er opvokset i Hillerød Kommune, til hjælp til uddannelse særligt inden for områder, hvor anden støtte vanskeligt kan opnås. B) Ensomme gamle kvinder, der er bosat i Hillerød Kommune til støtte og opmuntring. Ansøgning skal redegøre for ansøgers økonomiske og øvrige forhold

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar