Fonden af den 2. juli 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge

Fonden af den 2. juli 1984 til bekæmpelse af Parkinsons syge

Støtte til: 1) Seriøse forskningsprojekter inden for Parkinsons syge. 2) Kollektiv og individuel støtte til at skabe forbedrede livsvilkår for patienter, der lide af Parkinsons syge. Der kan ydes støtte såvel efter som uden ansøgning. Øvrige eventuelle donatorer, der kunne tænke sig at støtte fonden, vil kunne få nøje praktiske oplysninger på fondens adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar