Fonden Andreas Jensens Minde

Fonden Andreas Jensens Minde

Fondens formål er at afgive boliger til ældre, der helbredsmæssigt og økonomisk er trængende, og som har haft mindst 5 års uafbrudt fast bopæl i Birkerød kommune.
Yderligere oplysninger: Legatet udlejer pensionistboliger og yder ikke økonomisk støtte.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar