Fonden Børnenes Vel Esbjerg

Fonden Børnenes Vel Esbjerg

Til gavn for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om offentlige ydelser. Personer eller foreninger, der mener at kunne komme i betragtning skal inden den 31. januar anmode om at få tilsendt ansøgningskema. Af anmodningen skal det klart fremgå om det er en person eller en forening der søges til. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om navn på pengeinstitut, reg.nr. og kontonummer. Kan kun søges efter annoncering. Der gives ikke tilskud til studierejser i udlandet. Kun legatmodtagere vil få besked.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar