Fonden De Stille Stuer

Fonden ´De Stille Stuer´

Har til formål at tilvejebringe forsørgede midler for Kjøbenhavns Understøttelsesforening og De Samvirkende Menighedsplejer til at hjælpe nødlidende, især pauvres honteux og syge.
Yderligere oplysninger: Fonden Formålet er afhjælpning af skjult nød, hvor mennesker er oversete og afmægtige. Indsamlede midler fordeles ligeligt mellem Kjøbenhavns Understøttelsesforening og De Samvirkende Menighedsplejer til videregivelse via medarbejdere med lokalkendskab og mulighed for kontakt. Henvendelse til Københavns Understøttelsesforening, Puggaardsgade 11, 1523 København V. De Samvirkende Menighedsplejer Valby Tingsted 7, 2500 Valby, med indstilling fra det sogn man bor i.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar