Fonden Den Selvejende Institution Mariehjemmene

Fonden Den Selvejende Institution Mariehjemmene

At yde administrativ, faglig og anden støtte til de som selvejende institutioner
drevne Mariehjem og lignende institutioner, der ønsker at deltage i Mariahjemmenes fællesskab.
At stille bygninger m.v. til rådighed for sådanne institutioner.
At medvirke ved etablering af boformer ud fra en målsætning om, at det enkelte menneske uanset livsstil skal bo og leve på en menneskeværdig måde på egne præmisser og med ansvar for eget liv.
At yde støtte til en synliggørelse af Mariehjemmenes koncept vedrørende metoder,
holdninger og virksomhedskultur.
At yde støtte til at Mariehjemmene påtager sig andre pleje- og omsorgsopgaver.
At yde støtte til de enkelte Mariehjem og dets beboere, herunder til f.eks. bygningsvedligeholdelse samt til beboer- og personalaktiviteter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar