Fonden for Den Alternative Miljøpris

Fonden for Den Alternative Miljøpris

Uddeler miljøpriser til personer, grupper m.v., der har gjort en særlig indsats for at forbedre arbejdsmiljøet. Ansøgningsfrist bekendtgøres ved opslag i Fagbladet - 3F. Uddeles ved 3F´s kongres.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar