Fonden for Frederik Vilhelm Hegels Minde

Fonden for Frederik Vilhelm Hegels Minde

Fondens udbytte skal bl.a. anvendes som tilskud til rekonvalescens- og genoptræning af patienter fra Københavns Kommune, der har ganske særlige behov, som ikke kan tilgodeses indenfor rammerne af de institutioner m.v., som Hovedstadens Sygehusfællesskab i følge sygehusloven har pligt til at tilvejebringe og drive. Tildelinger til konkrete rekonvalescens- og genoptræningsformål foretages til patienter, der har bopæl i Københavns Kommune, i forbindelse med deres behandlinghospital. Fonden yder også tilskud til opmuntring og støtte eller anden foranstaltning for særligt trængende patienter indlagt på de tidligere københavnske hospitaler BBH, HH, Kommunehospitalet, Sct. Hans Hospital og Sundby Hospital, pr. 1. april 1997 Amager Hospital. Ansøgningen skal indeholde beskrivelse af ansøgningsformålet, budgetoversigt for en måned, sidste 3 lønsedler og den sidste årsopgørelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar