Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

Fonden for Friboliger til Læger og Lægeenker

Ydelser af friboliger eller huslejehjælp til uarbejdsdygtige, især ældre, læger eller lægeenker, som er i økonomisk trang, eller hjælp til uddannelse af børn af
læger, hvor trang til sådan hjælp foreligger.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar