Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater for ældre konditormestre og enker af sådanne

Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater for ældre konditormestre og enker af sådanne

Støtte ældre forhenværende næringsdrivende konditormestre eller enker af sådanne ved udbetaling af kontante legater til rejse- og/eller rekreationsformål eller lignende formål. Kan kun søges af forhenværende næringsdrivende medlemmer af Københavns Konditorlaug eller af enker efter sådanne. Fonden er under sammenlægning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar