Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater til støtte for konditorsvende

Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte legater til støtte for konditorsvende

At støtte konditorsvende ved udbetaling af kontante legater til uddannelsesformål eller lignende formål. Fonden er under sammenlægning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar