Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte rejse- og uddannelseslegater

Fonden for Københavns Konditorlaugs sammenlagte rejse- og uddannelseslegater

At støtte næringsdrivende konditormestre ved udbetaling af kontante legater til rejse- og/eller uddannelsesformål eller lignende formål. Kan fortrinsvis søges af næringsdrivende medlemmer af Københavns Konditorlaug. Fonden er under sammenlægning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar