Fonden for Københavns Skolebørns Undervisningsophold på Landet

Fonden for Københavns Skolebørns Undervisningsophold på Landet

Støtte til københavnske skolebørns undervisningsophold på landet. Kan udelukkende søges af folkeskoleklasser i Københavns og Frederikberg Kommune. Ansøgningsskema kan rekvireres på fondens hjemmeside.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar