Fonden for Kong Frederik VIII’s og Hans Majestæt Kong Christian den Tiendes Jubilæumslegater

Fonden for Kong Frederik VIII´s og Hans Majestæt Kong Christian den Tiendes Jubilæumslegater

Støtte til trængende medlemmer af den Danske Frimurerorden eller sådannes enker.
Yderligere oplysninger: Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar