Fonden for Kronisk Syge i Odsherred Kommune

Fonden for Kronisk Syge i Odsherred Kommune

Udbyttet af kapitalen skal anvendes til personer, der på grund af deres sygdom er så hjælpeløse, at de ikke kan klare sig selv og derfor må plejes og passes af andre. Fortrinsberettigede er scleroserame, men legatet kan i øvrigt søges af alle, der opfylder formålet, forudsat at de er bosiddende i Odsherred Kommune. Der uddeles årligt ca. 10.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar