Fonden for Lægevidenskabelig Forskning ved Sygehusene i Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands Amter

Fonden for Lægevidenskabelig Forskning ved Sygehusene i Ringkøbing, Ribe og Sønderjyllands Amter

Til særlige stillinger til forskning, omstillings- og forsøgsvirksomhed. Længere
eller mere bekostelige studierejser, Længere orlov. Teknisk assistance i større omfang, inklusiv statistisk assistance samt apperatur.
Yderligere oplysninger: Skema rekvireres på de respektive sygehuses administrationskontorer.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar