Fonden for Malerinden Ebba Bredas Kunst

Fonden for Malerinden Ebba Bredas Kunst

Fondens formål er frem gennem tiden at bevare de af min søster Ebba Marie Kirstine Bredas efterladte arbejder, bestående af en samling malerier og miniaturer, og gøre samlingerne tillgængelige for offentligheden. Indtægter af fondskapitalen skal anvendes til opnåelse af fondsformålet. Såfremt der måtte blive beløb til rådighed til uddeling, kan bestyrelsen anvende sådanne beløb til udbredelse af det kristne evangelium ved støtte til Det Danske Bibelselskab og Dansk Kirke i Udlandet samt støtte til Folkekirkens Nødhjælp og lignende organisationer samt Røde Kors. Der kan dog ikke ydes støtte til Kirkernes Verdensråd. I øjeblikket er der ikke midler til rådighed.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar