Fonden for Neurologisk Forskning

Fonden for Neurologisk Forskning

Til videnskabsmænd eller institutioner, der foretager videnskabelige neurologiske undersøgelser. Ansøgningsskema kan rekvireres hos sekretær Lisbet Ditlevsen på telefon eller lisbet.ditlevsen@regionh.dk. Ansøgningsskema indsendes i 4 eksemplarer til Fondens sekretær, professor, dr.med. Christian Krarup, Klinisk Neurofysiologisk Klinik NF3063, Rigshospitalet, Blegdamsvej 9, 2100 København Ø (telefon 35 45 30 60, christian.krarup@regionh.dk).

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar