Fonden for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Fonden for Praktiserende Dyrlægers Arbejdsgiverforening

Tilskud til efteruddannelsesvirksomhed m.m., der henvender sig til medlemmer af PDA på bredest mulig basis. PDA, Sektion for Smådyr, Regionalforeninger, samt i specielle tilfælde også enkelte medlemmer af disse organisationer kan ansøge fonden om tilskud. Den skriftlige ansøgning skal indeholde overslag over udgifter til det aktuelle formål/projekt, hvortil der søges tilskud. Ansøgerne meddeles skriftligt, hvor stort tilskud, der evt. er bevilget. Dette udbetales, når relevante regninger foreligger. Ansøgningsfrist annonceres i DVT.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar