Fonden for Skrædderlaugets Legater

Fonden for Skrædderlaugets Legater

Fondens formål er at yde understøttelse efter behov, fortrinsvis til ældre eller syge skræddermestre eller enker efter samme, der er eller har været medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn i mere end 2 år. Tilsvarende støtte kan ydes under lige betingelser til andre af skrædderprofession i eller udenfor København eller hvis de har været ansat hos medlemmer af Skrædderlauget i Kjøbenhavn. Ansatte, der ved fru Seiferts udtræden af firmaet C.L.Seifert, var ansat i dette og havde været der i mindst 20 år, skal have fortrinsret til at nyde legatet, uanset om de måtte opfylde ovenstående betingelser. Uddelinger til disse personer kan som fortrinsberettigede højst udgøre 3% af årets uddelinger. De understøttelsesberettigede skal være i økonomisk trang. Ansøgning, samt dokumentation der belyser man opfylder fondens §3 bedes sendes til fondens adresse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar