Fonden for Thehandler A. Rosaurus Hansens Legat

Fonden for Thehandler A. Rosaurus Hansens Legat

Støtte til trængende medlemmer af Den Danske Frimurerorden eller sådannes enker.
Yderligere oplysninger: Kun ansøgninger vedlagt frankeret svarkuvert besvares.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar