Fonden for Træer og Miljø

Fonden for Træer og Miljø

Ved oplysning, forskning m.v. at støtte bestræbelser for at bevare eller nyskabe
træplantninger, enkelttræer og buske, der er værdifulde miljømæssigt eller i botanisk, kulturhistorisk og æstetisk henseende.
Yderligere oplysninger: Fonden kan yde støtte til ovennævnte formål inden for landets grænser. Støtte gives som hovedregel i form af træer og buske til plantningsprojekter.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar