Fonden for vandlidte i Sydthy Kommune

Fonden for vandlidte i Sydthy Kommune

Hjælp til personer, der har lidt tab på grund af indtrængen af vand fra hav elelr fjord ved stormflod eller lign. naturskabte begivenheder.
Yderligere oplysninger: Hjælp kan ydes for skade forvoldt på ejendom, der er beliggende i Sydthy kommune, og som anvendes til helårsbeboelse eller til landbrugsformål.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar