Fonden Højskolernes Håndarbejde

Fonden Højskolernes Håndarbejde

Fonden er en uafhængig, økonomisk og retslig i sig selv hvilende institution, hvis formål det er at virke til støtte og fremme for håndarbejde, herunder forskning, forsøg og udvikling.
Yderligere oplysninger: En ansøgning må indeholde en nærmere redegørelse for den eller de arbejdsopgaver, hvortil legatet søges. Ansøgere bedes dokumentere tidligere virksomhed, ledsaget af arbejdsmateriale, fotos og lign. Indsendt materiale må ikke overstige, hvad der kan rummes i en A4-kuvert.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar