Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Fonden Julius Skrikes Stiftelse

Støtte til (udvikling af) landbrug, skovbrug, søfart, herunder fiskeri, håndværk og anden næringsbrug samt understøttelse af unge mennesker, der ved universiteter eller højere læreanstalter uddanner sig for selvstændig virksomhed. Fondsmidler uddeles ikke til aktiviteter, der har fundet sted. Kun ansøgere, der har vedlagt frankeret svarkuvert, modtager svar fra fonden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar