Fonden Realdania

Fonden Realdania

Der støttes kun projekter indenfor det byggede miljø. Dette dækker ikke blot fysiske anlæg i Danmark, men også videndannelse, -opsamling og -formidling. Med fysiske anlæg menes bygninger, men også byrum, haver og andre landskabsanlæg. Der gives støtte til i store og små projekter, som kan være med til at skabe livskvalitet i det byggede miljø. Der lægges vægt på, at de projekter, der støttes, kommer en bred kreds til gode, og at det i alle betydninger af ordet er ´sunde´ projekter, der kan være med til at gøre en forskel inden for det byggede miljø. Der støttes fortrinsvis projekter, der går nye veje, er til inspiration for andre eller på anden måde er nyskabende og er med til at gøre en forskel i det byggede miljø. Primært projekter i Danmark støttes. Fordi Realdania kun støtter projekter inden for det byggede miljø, støttes for eksempel ikke studierejser, stipendier, udlandsophold m.v. for studerende, tilskud til idrætsstævner, tilskud til bogudgivelser uden tilknytning til det byggede miljø, renovering af privates sommerhuse m.v. På hjemmesiden findes mere information om støttekriterier.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar