Fonden til det pharmaceutiske studiums fremme

Fonden til det pharmaceutiske studiums fremme

Hjælp til flinke, uformuende studerende ved pharmaceutisk læreanstalt, støtte studier på pharmaciens område, bidrag til fremme af det pharmaceutiske studium.
Yderligere oplysninger: Fondens formål: a) at yde flinke, uformuende studerende hjælp under deres eksamensstudium ved Danmarks Farmaceutiske Højskole, b) at støtte fortsatte eller specielle studier på farmaciens område og c) eventuelt at yde bidrag til andre formål, der tilsigter at fremme det farmaceutiske studium. Ansøgninger indkaldes ved opslag på Danmarks Farmaceutiske Højskole.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar