Fonden til fordel for arbejdere og funktionærer hos M. O. Andersen

Fonden til fordel for arbejdere og funktionærer hos M. O. Andersen

Der kan ydes egenpension, enkepension og børnepension til enhver arbejder eller funktionær, der har haft beskæftigelse i fundators virksomhed i mindst 5 år. Der kan ydes lån til ansattes børn til uddannelse.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar