Fonden til Lægevidenskabens Fremme

Fonden til Lægevidenskabens Fremme

1) Bevillinger til enkeltpersoner med henblik på kortere varende speciel uddannelse ved udenlandske universiteter eller institutioner på områder, der må skønnes at være af betydning for dansk lægevidenskab og det danske samfund. 2) I særlige tilfælde kan bevilling gives til kortvarige rejser for særligt kyndige, således at de kan deltage i vigtige konferencer (ikke almindelige kongresser), eller på anden måde kan sætte sig ind i specielle forhold af betydning for lægevidenskaben. Bevilling kan ikke gives med henblik på ægtefællers deltagelse i rejser. Udlandsophold uden videnskabeligt indhold støttes ikke. 3) Bevilling til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter, herunder laborantaflønning, mindre apparatur samt anskaffelse af forsøgsmateriale og -dyr. 4) Bevilling til delvist frikøb (50%) af et antal klinisk arbejdende speciallæger, der har erhververt en akademisk grad (ph.d eller doktorgrad), og som ønsker at kombinere en klinisk karriere med fortsat forskning. Bevilges for 1 år ad gangen med mulighed for forlængelse. Samlet beløb til uddeling: ca. 10 mio kr. Projektstøtte: 50.-100.000 kr. Forskningsstipendier: 500.000 kr./år. Ansøgning i 6 eksemplarer med udførlige oplysninger samt budget.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar