Fonden til sikring af Vennerslund Gods

Fonden til sikring af Vennerslund Gods

At sikre vedligeholdelsen og bevarelsen af Vennerslund Gods ved tilskud og lån, at yde tilskud til land- og skovbrugsfaglig samt vildtbiologisk forskning.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar