Fonden til støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet

Fonden til støtte af Retsvidenskabelig Forskning ved Københavns Universitet

Yder støtte til retsvidenskabelig forskning ved Københavns Universitet ved studierejser, indbydelse af gæsteforelæsere, afholdelse af symposier og andre lignende foranstaltninger. Der uddeles årligt ca. 100.000 kr.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar