Fonden vedrørende fælleslegatet for værdigt trængende borgere i Helsingør kommune

Fonden vedrørende fælleslegatet for værdigt trængende borgere i Helsingør kommune

Til værdigt trængende enlige forsørgere med børn under 18 år. Forsørgere på overførselsindkomst med børn under 18 år. Førtids- og folkepensionister uden formue og tillægsprocent på 100%. Modtagere må ikke eje fast ejendom, og der uddeles kun en legatportion pr. husstand. Der uddeles årligt ca. 2-400 kr. pr. portion.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar