Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde

Ifølge sin fundats har Fondet for Dansk-Islandsk Samarbejde til formål at bidrage til forståelse og samarbejde mellem Danmark og Island på kulturelle og andre områder. Der kan således bl.a. ydes tilskud til arbejds- og studieophold i
Danmark eller Island, til faglig uddannelse, til gæstespil, kunstudstillinger og
lignende, samt til andre aktiviteter, som sigter på at vække interesse for Island i Danmark og for Danmark i Island.
Yderligere oplysninger: I medfør af en særlig bevilling fra Undervisningsministeriet har Fondet i de senere år kunnet øge sin støtte til det danske sprog i Island.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar