Fondet for tidligere arbejdere på A/S Nakskov Skibsværft

Fondet for tidligere arbejdere på A/S Nakskov Skibsværft

At yde et løbende, kontant tilskud til tidligere arbejdere på A/S Nakskov Skibsværft, som modtager folke- eller invalidepension samt at yde et kontant beløb til den/de efterladte, når en pensionist afgår ved døden.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar