Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)

Fondet til biologisk forskning i Sønderjylland (Nordslesvig og Sydslesvig)

Biologisk forskning i Sønderjylland inden for fagene zoologi og botanik i videste forstand, herunder økologi og etologi. Legatet kan kun gives til personer med dansk indfødsret, og uddeles til højst 2 personer. Ansøgere skal ved ansøgningens indgivelse give en kort redegørelse over legatmidlernes påtænkte anvendelse og formålet med det pågældende arbejde. Efter arbejdets udførelse og senest 2 år efter legatets modtagelse skal legatmodtageren give en kort redegørelse over, hvad beløbet er anvendt til. Der uddeles årligt ca. 5.000 kr Legatet er under adminstrationsændring.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar