Fondet til fordel for Børnene på Behandlingshjemmet C. M. Schuberts Minde

Fondet til fordel for Børnene på Behandlingshjemmet C. M. Schuberts Minde

At støtte nuværende og tidligere børn på behandlingshjemmet C. M. Schuberts Minde, samt til anvendelse på andre måder, som bestyrelsen skønner hensigtsmæssigt og som vil være en forbedring af forholdene for alle disse. Kan kun søges af nuværende og tidligere børn på Schuberts Minde.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar