Forælder Fonden

Forælder Fonden

Forælder Fondens formål er at yde støtte til dem, der er alene med børn. Støtten ydes som almen socialrådgivning, boligrådgivning, uddannelsesrådgivning, økonomisk rådgivning, - i det hele taget gives råd og vejledning til den enlige forsørgers samlede sociale situation. Der gives mindre uddannelseslegater til enlige forsørgere under uddannelse. Uddannelsen skal være SU-berettiget eller elev/praktik/lærlingeudd. Ansøgere der i forvejen har en uddannelse kan som udgangspunkt ikke modtage støtte. Alle egne muligheder skal være udtømt, herunder det maximale SU-lån.

[PROTECTADDRESSREGISTER]

[PROTECTADDRESSMEMBER]

Skriv kommentar